לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
ברז סוללה תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69032

₪ 240

ברז סוללה תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69036

₪ 340

מדגל - סוללת קיר- סדרת סלקטד 78032

₪ 250

מדגל - סוללת קיר- סדרת סלקטד 78036

₪ 240